Flådeanalyser

Går din virksomhed med grønne tanker?

Lad Fremsyn hjælpe med at omstille jeres fossile flåde af benzin- og dieselbiler til grønnere alternativer såsom elbiler, brintbiler og biogasbiler (biometan). Hos Fremsyn har vi stor erfaring med potentialevurderinger inden for grønne forretningsplaner og giver jeres flåde en 360 graders eftersyn. Få skræddersyet et forløb, så det passer til jeres flåde, samt jeres behov og ønsker.

Kontakt os med jeres ønsker og høre mere om, hvad vi kan tilbyde jer og jeres virksomhed.

Forløb: Fremsyns flådeanalyse

Vi tilbyder et forløb bestående af fire kategorier med tre elementer hver. Først laver vi en behovsanalyse, som ligger til grund for vores anbefalinger til jeres flåde, samt infrastruktur og betalingsløsning. Med alle anbefalingerne på plads beregner vi resultaterne. Dermed har I et overblik af effekterne økonomisk, klimamæssigt og miljømæssigt med en grønnere teknologi sammenlignet med en konventionel fossil flåde. Vi runder flådeanalysen af med en handlingsplan og tilbyder at følge jer over målstregen fra udvikling af kravspecifikationer og udvælgelse af tilbud til idriftsættelse af den grønne flåde.

1. BEHOV

Virksomhedsprofil: Overblik over branche, ansatte og grøn virksomhedspolitik.
Daglig drift: Overblik over brændstofregnskab, forsikring, afgifter og service.
Transportprofil: Overblik over kørselsmønstre, kørte km dagligt og årligt og interval for driftsperiode.

2. ANBEFALING

Køretøjer: Hvilke køretøjer opfylder kravene og behovene bedst både økonomisk og praktisk?
Ladeinfrastruktur: Hvor skal ladestanderne placeres, og hvilken operatør kan levere den bedste løsning?
Energi- og betalingsløsning: Skal løsningen være med fast abonnement eller med forbrugsbaseret betaling?

3. RESULTATER

Økonomi: TCO-sammenligning mellem den grønne flåde og tilsvarende køretøjer på benzin/diesel.
Klima: Reduktioner af CO2, CH4 og N2O ved grøn omstilling til gavn for det globale klima.
Miljø: Reduktioner af NOx, SO2, partikler og støj til gavn for lokalbefolkningens sundhed.

4. HANDLINGSPLAN

Køb eller leasing: Hvilken finansieringsløsning er mest rentabel for flåden?
Tidsplan: Få overblik over levering, etablering og opstart for den grønne omstilling af flåden.
Udbudsmateriale: Få hjælp til definition af jeres krav til leverandører af køretøjer og infrastruktur.

Overblik: Skræddersy indholdet

Vores flådeanalyser er opdelt i fem typer af mulige scenarier til beregninger og sammenligning af resultaterne. Vi tilpasser flåde analysen til jeres ønsker – det kunne fx være, hvis I ønsker en beregning til at sammenligne et genkøb af jeres eksisterende flåde overfor den nye konventionelle flåde og den anbefalede grøøne flåde. I følgende figur kan I få overblik over, hvad en standard flådeanalyse indeholder, og hvad vi kan tilbyde af tilpasninger og supplementer.

Scenarier:

  1. Jeres virksomheds nuværende flåde
  2. Genkøb af de samme køretøjsmodeller i jeres nuværende flåde
  3. Ny konventionel fossil flåde, der tilsvarer vores anbefalede grønne flåde
  4. Den anbefalede grønne flåde
  5. Ekstra grønne scenarier
Typer af mulige scenarier i Fremsyns flådeanalyse. [Fremsyn, 2019] ©