Features

Uden politisk handling er tung transport fastlåst til fossil diesel i fremtiden

Gevinster for klimaet og miljøet overses i afgiftsystemet for transportsektoren.

Vores nabolande buldrer fremad med biogas til at erstatte fossil diesel. De grønne teknologier til den bæredygtige omstilling af den tunge vejtransport er klar, men der mangler økonomiske incitamenter i Danmark. Manglende handling vil fastholde fossil diesel som det eneste praktiske brændstof til størstedelen af tunge køretøjer langt frem i tiden.

Fremsyn (2019): Johansen, M., Pilgaard, M., and Boesgaard, K. Without political actions, heavy duty transport is stucked with fossil diesel (Danish: Uden politisk handling er tung transport fastlåst til fossil diesel). Feature for the online magazine MobilityTech. Available at: https://pro.ing.dk/mobilitytech/artikel/miljoe-og-naturressourceoekonom-uden-politisk-handling-er-tung-transport

MobiltyTech
Fagbladet Ingeniøren 
(Online)
Juni 2019
DTL Magasinet
s. 38-39
September 2019

Bump på vejen for biogas til transport

Udfordringer for udrulning af biogas som drivmiddel til transportsektoren.

Det nuværende skattetryk for biogaskøretøjer er en udfordring for den tunge transportsektor, hvis regeringens planer om udfasning af fossile brændstoffer skal blive en sucess. Biogas til transport har en såkaldt negativ udledning, da den fjerner CO2 fra både landbruget ved produktion, samt under kørsel sammenlignet med benzin og diesel. Der er brug for en anerkendelse af de positive klimaeffekter med biogas. Det kan man fx gøre ved at føje negative emissioner til de kendte udtryk lav- og nulemessioner.

Fremsyn (2019): Johansen, M., Boesgaard, K. & Pilgaard, M. Obstacles for biomethane for transportation (Danish: Bump på vejen for biogas til transport). Feature about challenges for biomethane. Published in the magazine GASenergi, 2019 no. 1, 8-9.

GASenergi
Nr. 1
Februar 2019
Side 8-9